Kjell Saebbö

Instruktör

Kjell Saebbö är instruktör och anläggningsansvarig för Sjösäkerhetscentrum. Han arbetar framförallt med sjösäkerhetsutbildningar och brandutbildningar. Kjell har en bakgrund som militär i amfibiekåren där han arbetade ombord på olika örlogsfartyg.

Publicerad: to 08 mar 2018.