Karin Anne Xia Gong

Koordinator för centrumet SSEMAT och projektledare för “High temperature high strength wear resistance coating materials for advanced industry application”.

Karin Gong arbetar som samordnare i det kinesisk-svenska Advanced Materials Exchange Center (SSEMAT). Hennes roll är att etablera ett brett nätverk och ett ömsesidigt samarbete inom avancerad materialforskning mellan Kina och Sverige.

I VINNOVA-projekt fokuserar hennes forskning på material för slitstarka ytbehandlingar för motortillämpningar. Målet är att få fram en mekanisk ytförsegling med en längre livslängd jämfört med nuvarande konstruktion och med ett fördelaktigt förhållande mellan kostnad och prestanda. Detta är tänkt att ske genom användning av ett nytt material applicerat med hjälp av laser.

Hon är också medlem i China Association for International Exchange of Personnel (CAIEP) och arbetar med att etablera samarbete för att främja vetenskapligt och teknisk personalutbyte, baserat på principerna om jämlikhet, ömsesidighet och ömsesidiga fördelar mellan de två instanserna.
Two projects have been performed with Chalmers and Höganäs as participants. The first [1] project was concerned with the wear performance of hot isostatically pressed (HIP) materials constituted by Ni3Al with and without the addition of MnS or Cr3C2 particles. The results with added particles showed great promise and the second project [2] was concerned mainly with Ni3Al matrix and Cr3C2 particles. This time the material was applied as a coating by laser cladding. Again the wear results are promising. A deeper understanding of the metallography of the Ni3Al based composites was also achieved in this project. Two patent applications have been filed (CISRI and Höganäs) exploiting the results of the projects.

Publicerad: må 19 mar 2018.