Kanishk Bhadani

Doktorand på avdelningen för Produktutveckling, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Kanishk Bhadani är doktorand vid Chalmers tekniska högskola med fokus på att utveckla metoder för att optimera krossanläggningarns drift och design. Hans arbete involverar expertis inom optimeringsmetoder, simulering och modellering, prestationsindikatorer och datainsamlingssystem inom krossning och mineralbearbetningsindustrin. Kanishk har också arbetat inom ett EIT-råvaruprojekt om CDIO-kurser för fakultetsmedlemmar vid universitet och företag som är engagerade i råvaror. Han deltar i undervisningen inom kursen: Engineering Design and Optimization (PPU191) och Machine Element (PPU210).
​Engineering Design and Optimization

Sidansvarig Publicerad: ti 15 mar 2022.