Kanishk Bhadani

Doktorand på avdelningen för Produktutveckling, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Kanishk jobbar med ett EIT Raw material projekt med fokus på CDIO kurser för fakultetsmedlemmar vid universitet och företag som är involverade i råmaterial. Kanishk kommer att utveckla dessa kurser tillsammans med forskare på Chalmers. Finansieras av EIT Raw Materials (KIC-project, EU)
​Engineering Design and Optimization

Publicerad: ti 11 jun 2019.