Jonathan Fahlbeck

Doktorand på Mekanik och maritima vetenskaper, avdelningen för Strömningslära

Jonathan Fahlbeck forskar med att simulera flödet i vattenkraftverk under in-stationära och förändrade belastningsförhållanden. Hans arbete ligger inom EU ALPHEUS projektet och fokusera på motroterande pump-turbiner avsedda för energilagring av vatten vid låga fallhöjder.
​Assistent i strömningsmekanik – MTF053

Sidansvarig Publicerad: må 13 jun 2022.