Jonas Bylander

Docent vid institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap MC2, avdelningen kvantteknologi, rum A727

Jonas Bylander är docent i fysik och har arbetat på Chalmers sedan 2013, där han har undervisat i kvantoptik, kvantinformation och nanoteknologi.

Jonas leder en forskargrupp med fokus på att utveckla en kvantinformations-processor av supraledande elektroniska kretsar inom WACQT – Wallenberg-centrum för kvantteknologi – och inom EU:s Flaggskeppsprojekt för kvantteknologi.

En kvantdator eller kvantsimulator kan angripa vissa beräkningsproblem som är utom räckhåll för en konventionell superdator – detta kallas ibland en ”kvant-fördel” – med tillämpningsområden till exempel inom optimering, maskininlärning och molekyl- eller materialberäkningar. Det är en verklig utmaning för både fysiker och ingenjörer, att utveckla kvant-hårdvara och kontrollmetoder för en kvantinformations-processor. På Chalmers har vi all nödvändig utrustning för detta i Nanotekniklaboratoriet med sitt renrum och i Kvantteknologilaboratoriet med sin mätutrustning för ytterst känsliga mätningar vid mikrovågsfrekvenser och mycket låg temperatur (10 mK).
Leder forskning inom Wallenberg-center för kvantteknologi (WACQT), ett initiativ som ska föra svensk akademi och industri till forskningsfronten i kvantteknologi, med ett specifikt mål att bygga en svensk kvantdator.

Leder forskning i projektet OpenSuperQ med 10 partners inom EU-kommissionens Flaggskepp i kvantteknologi​, med målet att bygga en supraledande kvantdator. 

Avdelningen för kvantteknologi (QTL​), Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap (MC2).
Länk till Google Scholar här
Länk till Chalmers Research här
Utbildning och examina
 • Oavlönad docent i fysik, 2015
 • Tekn. dr. i fysik, 2007, Chalmers
 • Civ. ing. i teknisk fysik, 2002, Chalmers; även vid École Polytechnique, 2001–2002
 
Anställningar
Chalmers Tekniska Högskola, Institutionen för Mikroteknologi och Nanovetenskap
 • Docent, från 2017
 • Forskarassistent, 2013–2017
 
Massachusetts Institute of Technology, Research Laboratory of Electronics
 • Research Scientist, 2012
 • Postdoctoral Associate, 2008–2011
 
Forskningsanslag och stipendier
Anslag erhållna som huvudsökande:
 • EU H2020-FETFLAG Flaggskepp i kvantteknologi: kvantdatorer, consortium OpenSuperQ 2018-2021 (ID: 820363)
 • Vetenskapsrådet, Projektbidrag för unga forskare 2013 (ID: 621-2013-4430)
 • Marie Curie Career Integration Grant 2013 (ID: PCIG13-GA-2013-618353)
 • Chalmers Styrkeområden Nanoteknologi och IKT, anslag 2013, 2016 (x3) och 2017–2018
 • STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, Initieringsbidrag 2013 (ID: IB2012-5060)
 • Sverige-Amerika Stiftelsen, Stipendium 2008
 
Anslag erhållna som medsökande:
 • Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Jubileumsdonation 2017: WACQT
 • Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Projektanslag 2014
 
Förtroendeuppdrag och andra uppdrag
 • Ledamot av Chalmers Fakultetsråd, 2014–2020
 • Ledamot av Institutionsrådet, Mikroteknologi och Nanovetenskap, 2015–2017
 
Organisering av konferenser och kurser
 • Vice ordf. för LT28, 28th International Conference on Low Temperature Physics, Göteborg, 9-16 augusti 2017
 • Organisatör för Chalmers Nano Initiativiseminarium om Kvantteknologi, Göteborg, 13-15 december 2016
 • Organisatör för sommarkursen QUTE-EUROPE Summer School 2015, Hindås, 21-27 juni 2015
 
Vetenskapliga intressen och expertis
Kvantinformationsteknologi, kvantdatorer och -simulatorer. Kvantkoherens och brus i supraledande elektroniska kretsar. Kvantoptik och parametriska oscillatorer med mikrovågor; icke-klassiska tillstånd. Laddningstransport och kvantmätningar i elektroniska nano-komponenter och mesoskopiska system.
 
Expertis i design, fabrikation och karakterisering av nanoelektroniska kretsar; elektriska precisionsmätningar; mikrovågsteknik; vakuum- och lågtemperaturteknik; dataanalys och modellering; vetenskaplig och teknisk kommunikation; forskningshandledning och undervisning.

Sidansvarig Publicerad: må 24 okt 2022.