Johan Karl Andersson

Chef för teknikergruppen, institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, avdelningen nanotekniklaboratoriet

Forskningsingenjör:
Laserlitografi, ytprofilometri och LPCVD

Sidansvarig Publicerad: on 12 aug 2020.