Jesper Nilsson

Doktor; Kemi och kemiteknik, Fysikalisk kemi

I januari 2018 anslöt sig Jesper Nilsson till Wilhelmssons forskargrupp för att bedriva postdoktoral forskning inom det industriella forskningscentret FoRmulaEx. I sin forskning använder han sig av spektroskopibaserade metoder för att studera struktur, dynamik och proteininteraktion av nukleinsyror, i huvudsak RNA, med hjälp av fluorescenta basanaloger. Det övergripande syftet med forskningen är att utveckla och applicera nya metoder för att studera exempelvis cellupptag, intracellulär fördelning och målinteraktioner av oligonukleotidbaserade läkemedel.

Sidansvarig Publicerad: to 22 mar 2018.