Jens Nordmark

Doktorand; Kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi

Jens Nordmark är doktorand i Bo Albinssons grupp på avdelningen för fysikalisk kemi. Han forskar om artificiell fotosyntes, det vill säga studier av molekyler som har egenskaper liknande växternas klorofyll. Klorofyllmolekyler separerar elektriska laddningar inom sig när de träffas av ljus, och den spänning som uppstår driver de processer som växter lever av. Artificiella molekyler med liknande egenskaper har istället tillämpningar inom solenergi för direkt mänsklig användning.

Publicerad: må 21 dec 2015.