Janine Splettstoesser

Biträdande professor, Mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik

​Undervisning (Tidigare kurser)
 
Förberedande: "Mathematical Methods in Physics"
för studenter som börjar sina universitetsstudier WS 13/14, RWTH Aachen.
 
"Modern aspects of solid state physics"
WS 11/12 (Bachelor); RWTH Aachen.
 
"Molecular transport - atoms in 0, 1 and 2 dimensions"
SS 11;  RWTH Aachen
 
 "Modern aspects of solid state physics"
WS 10/11 (Bachelor); RWTH Aachen.
 
 Theorie of Nanoelectronics: Spin and coherence effects
SS 10;  RWTH Aachen.
 
Seminar: "Physics of the Nobel prizes in Solid state physics"
WS 09/10 (Diplom); RWTH Aachen.
 
"Modern aspects of solid state physics"
WS 09/10 (Bachelor); RWTH Aachen.
Du hittar publikationerna här

Sidansvarig Publicerad: on 31 aug 2022.