Ingrid Johansson Mignon

Universitetslektor på Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

Universitetslektor på avdelningen för Innovation and R&D Management på Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Mignon, I. (2016). Inducing large-scale diffusion of innovation: An integrated actor-and system-level approach (Vol. 1777). Linköping University Electronic Press

Publicerad: ti 01 sep 2020.