Hossein Tahershamsi

Doktorand, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik, Geoteknik

Hossein är doktorand på avdelningen för geologi och geoteknik på Chalmers.

Publicerad: fr 05 apr 2019.