Henrik Grönbeck

Professor, Kemisk fysik, Institutionen för fysik
Kompetenscentrum Katalys

Jag arbetar teoretiskt med heterogen katalys. Huvuddelen av forskningen är på atomär nivå där vi beskriver kvantmekaniska effekter med täthetsfunktionalteorin. Koppling till experiment görs genom teoretisk spektroskopi där vi beräknar olika spektroskopiska signaturer och mikrokinetisk modellering där vi räknar ut reaktionshastigheter.
Tillämpad kvantfysik (TIF100)

PhD courses
K
inetic modelling
Modern catalysis

Sidansvarig Publicerad: fr 19 feb 2021.