Hanna Härelind

Prefekt; Kemi och kemiteknik och
Professor; Tillämpad kemi och Kompetenscentrum katalys

Hanna Härelind är professor vid avdelningen för Tillämpad kemi. Hennes forskningsintresse fokuserar på heterogenfaskatalys, speciellt design och syntes av katalysatorer samt samspelet mellan det katalytiska materialet och de reaktioner och reaktionsmekanismer som sker på katalysatorns yta. Man kan t.ex. föja ytreaktioner med in-situ spektroskopiska metoder. Viktiga tillämpningar för heterogenfaskatalys inkluderar emissionskontroll för fordon.
Katalys, emissionsrening, materialvetenskap, transport, grön kemi

Sidansvarig Publicerad: to 17 sep 2020.