Georgios Diapoulis

Doktorand, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik

Georgios Diapoulis är doktorand vid avdelningen för teknisk akustik, och ingår i forskargruppen för vibroakustik, vid Chalmers. Hans forskning är inriktad på perceptuella mätningar av kognitiv prestation och välbefinnande. Specialområdet är byggnadsakustik och rörelseforskning på människa, med särskilt fokus på effekten av stegljud i öppna kontorsmiljöer, vilket är en del av projektet ACOUTECT. Hans forskningsintressen är bland annat auditiv och visuell perception, byggnadsakustik, datoriserat ljud och ljudsyntes i realtid, den mänskliga kroppens rörelser, informationsinsamling och social kognition.

Sidansvarig Publicerad: må 15 apr 2019.