Gabriele Ferretti

Professor, Subatomär, högenergi- och plasmafysik, Institutionen för fysik

Gabriele Ferretti började sin anställning på Chalmers året 1999. Under de första tio åren har han huvudsakligen arbetat med forskning i kvantfältteori och strängteori med tonvikt på formella aspekter. Sedan starten av LHC har han också blivit intresserad av fenomenologiska tillämpningar av kvantfältteori och modellbygge. Han undervisar i fysikkurser från klassisk mekanik till fysik bortom Standardmodellen. Han har även varit engagerad i Göteborgs Vetenskapsfestival och Universeum.
Undervisar i följande programkurser (år 2020-):
  • Standard model of particle physics
  • Speciell relativitetsteori

Sidansvarig Publicerad: on 21 okt 2020.