Felipe Bitencourt de Oliveira

Industridoktorand på avdelningen för miljösystemanalys

Industridoktorand på avdelningen för miljösystemanalys, institutionen för teknikens ekonomi och organisation

Publicerad: fr 09 feb 2018.