Erik Wallin

Industridoktorand, Elektroteknik

Erik Wallin är industridoktorand i gruppen för signalbehandling under anställning av Saab Surveillance. Hans doktorandtjänst är en del av forskningsprogrammet WASP (Wallenberg Artificial Intelligence, Autonomous Systems and Software Program) som har syftet att stärka Sveriges positioner inom nämnda områden på landets stora tekniska universitet.

Eriks forskning handleds av Lars Hammarstrand och handlar om halv-väglett lärande. Halv-väglett lärande är en gren inom artificiell intelligens som utnyttjar både etiketterade och icke-etiketterade data för att träna ett datorprogram att utföra en given uppgift. Förutom att vara ett viktigt steg framåt inom artificiell intelligens spås halv-väglett lärande kunna användas för att lösa klassificeringsproblematik i de sensorsystem som utvecklas av Saab Surveillance.

Sidansvarig Publicerad: on 16 sep 2020.