Dinis Oliveira

Doktorand på institutionen för mekanik och maritima vetenskaper, avdelning Maritima studier, enhet Maritima miljövetenskaper

Dinis studerar påväxt på båtskrov, det vill säga tillväxten av marina organismer som leder till ökat friktionsmotstånd och därmed ökad bränslekonsumtion. Projektet ska utveckla en friktionsmodell och optimera de nuvarande metoderna för rengöring av skrov. Han är även involverad i lab / field tutorials och diskussionsseminarier med studenter från kandidatprogrammen Sjökapten och Sjöfart och Logistik, samt masterprogrammet Maritime Management. Innan Dinis började som doktorand på Chalmers i augusti 2015, studerade han sin master i Bioteknik (University of Porto, Portugal, 2009-2015).
Kursassistent i kurserna:
SJO851 “Towards sustainable shipping”
SJO163 “Environmental management in shipping”
SJM040 “Hållbar sjöfart ur ett miljöperspektiv”.

Publicerad: må 02 okt 2017.