Debora Perlheden

Samordnare vid institutionen för Mikroteknologi och Nanovetenskap

Personaladministration för avdelningarna Terahertz- och millimetervågsteknik och Mikrovågselektronik
Administration kring forskarutbildning på MC2
Administrativ support till prefekten, proprefekten, ledningsgruppen och institutionsrådet
Arkivering och diarieföring
Interna event

Publicerad: må 27 maj 2019.