Debarshee Ghosh

Doktorand på Mekanik och maritima vetenskaper, avdelningen för strömningslära

Debarshee Ghosh är doktorand på avdelningen för mekanik och maritim vetenskap sedan juli 2020. Hans doktorsexamen fokuserar på att utveckla CFD-simulerings- och analysmetoder för elektriska fläktar i batterivägfordon (BEV) och hybridelektriska fordon (HEV). Målet med hans doktorsexamen är att uppnå 20% ökad effektivitet för en fläktkonfiguration och en 10% högre effektivitet i ett fläktkluster. Denna doktorsexamen är i samarbete med Volvo Cars Corporation och Volvo Group Trucks Technology. Debarshee är för närvarande också lärarassistent för TME 136.

Sidansvarig Publicerad: ti 20 apr 2021.