Daniel Eriksson

Tekniklektor

Daniel Eriksson har en Jur Kand och LL.M från Umeå Universitet och har läst Sjö- och försäkringsrätt på Nordisk institutt för Sjörett i Oslo. Tidigare har han arbetat som försäkringsjurist och skadehanterare och med juridisk rådgivning främst inom sjötransport och försäkringsrätt vid Assuranceforeningen Skuld, the Swedish Club och Fairwater Marine AB.

Publicerad: må 21 dec 2015.