Christophe Demaziere

Professor, Subatomär, högenergi- och plasmafysik, Institutionen för fysik

Professor Demazière leder DREAM-gruppen på Chalmers (Deterministic REactor Modelling). DREAM är en tvärvetenskaplig grupp med kompetens inom neutrontransport, strömningslära, värmeöverföring och numeriska metoder. Syftet med gruppen är att utveckla framtida state-of-the-art-tekniker för att modellera kärnreaktorer, vilket bidrar till förbättrade simuleringsverktyg och ökad säkerhet. Prof. Demazière föreläser i kurser inom fysik och modellering av kärnreaktorer. Dessa kurser hanterar de olika fysikaliska- och flerskaliga processerna i sådana system. Han är medlem i American Nuclear Society.
GRE@T-PIONEeR – Graduate Education Alliance for Teaching the Physics and Safety of Nuclear Reactors – European Commission support

ESFR-SMART – European Sodium Fast Reactor Safety Measures Assessment and Research Tools – European Commission support

HYBRID – Development of a hybrid neutron transport framework for static and dynamic calculations and applications to fast reactor cores - Swedish Research Council support

XEROM - Study of core stability during load follow with ROM methods - Swedish Radiation Safety Authority support

Tidigare projekt:
CORTEX – CORe monitoring techniques and EXperimental validation and demonstration  http://cortex-h2020.eu/
SEALION – Seaborg External multiphysics Architecture for Licensing and Ip development Of Nuclear reactors –https://www.seaborg.co/
DREAM4SAFER - Development of REvolutionary and Accurate Methods for Safety Analyses of Future and Existing Reactors
DEMO-JHR - DEterminisicModelling of the Jules Horowitz Reactor
FIRE - FIne mesh REactor modelling
X-TREAM ​- neXt generation numerical Techniques for deterministic REActor Modelling

 
Böcker
Handbook of nuclear engineering - Vol. 3: Reactor Analysis​ (contributing author)​​​​​

Sidansvarig Publicerad: fr 14 jan 2022.