Che-Tsung Lin

Postdok, Elektroteknik

Che-Tsung Lin är postdok i forskargruppen Dataseende och medicinsk bildanalys. Hans forskningsintressen inom datorseende inkluderar semantisk segmentering, objektdetektering, generativa motverkande nätverk, domänanpassning och dess tillämpningar i ADAS (Advanced driver-assistance systems) och autonoma fordon.

Sidansvarig Publicerad: on 30 sep 2020.