Anna Martinelli

Biträdande professor; Kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi

Dr. Anna Martinelli är docent på Avdelningen Tillämpad kemi, Institutionen för Kemi och kemiteknik. Hennes forskning handlar om utvecklingen och karakteriseringen av nya material baserade på jonvätskor. Ett exempel är en ny generations elektrolyter framställda från nano-konfineringen av en jonvätka i silika, så kallade jongeler.

En annan aspekt av hennes forskning handlar om att förstå struktur och dynamik i binära system, till exempel i jonvätskor/vatten lösningar.

Dessa jonvätske-baserade material är tänkta att användas i framtida gröna energiomvndlingssystem, såsom bränslecellen.

De främsta tekniker som används i forskningen driven av Anna är Raman spektroskopi (konfokalt och in situ), diffusions NMR och SAXS. Anna är också intresserad av att utveckla tekniker /micro-Raman and NMR imaging) för att karakterisera bränsleceller in situ.

I Annas grupp medverkar Dr. Moheb Nayeri och Negin Yaghini. Anna har också handlett Sanna Björkegren och Rose Fassihi i deras ex-jobb om processen för metall-extrahering via emulsions membraner (innehållande bl a jonvätskor).
Kemi för Ingenjörer (KTK111), föreläsare
​Mer information på den engelska hemsidan
​​Mer information på den engelska hemsidan
Mer information på den engelska hemsidan

Sidansvarig Publicerad: fr 30 okt 2020.