Ankur Srivastava

Doktorand, Elektroteknik

Ankur Srivastava är doktorand vid avdelningen för elkraftteknik sedan november 2017 och fokuserade sin forskning på drift, övervakning och skydd av intelligenta distributionssystem. Hans huvudsakliga forskningsintressen inkluderar uppskattning av kraftsystemets tillstånd, skydd av kraftsystemet och modellering av distributionssystem med en hög andel förnybar energi. För närvarande är han involverad i FLEXI-GRID-projektet och arbetade tidigare i UNITED-GRID-projektet, båda finansierade av Europeiska kommissionen.
EEK202: Protection and monitoring of power systems
ENM066: Advanced power system analysis
ENM065: Operation of electric power systems
ENM051: Analysis and control of electric power systems

Sidansvarig Publicerad: fr 01 apr 2022.