Andreas Isacsson

Biträdande professor, Kondenserad materie- och materialteori, Institutionen för fysik

Kursansvarig och examinator för TIF275

TIF275, Fysikingenjörens verktyg, 10.5 hec. Kurshemsida HT15/VT16

​TIF275, Fysikingenjörens verktyg, 10.5 hec. Kurshemsida HT14/VT15

TIF275, Fysikingenjörens verktyg, 10.5 hec. Kurshemsida HT13/VT14

​En fullständig och uppdaterad publikationslista hittas på ResearcherID​​

Publicerad: lö 25 jan 2020.