Anders Palmqvist

Vicerektor för forskning och Chalmers styrkeområden,
Professor, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Anders Palmqvist är Chalmers vicerektor för forskning och Chalmers styrkeområden. Inom sitt uppdrag som vicerektor har Anders Palmqvist samordningsansvar för internationaliseringsfrågor inom rektorsgruppen. Anders Palmqvist är Tekn. Dr. i Oorganisk kemi och Professor i Materialkemi på avdelningen för Tillämpad kemi.

Anders Palmqvist leder en forskargrupp med fokus på utveckling av nya material och syntesmetoder för nanostrukturerade material. Såväl fastfasmetoder som våtkemiska metoder med självassocierande, strukturstyrande ytaktiva komponenter utvecklas. Strukturell karakterisering av materialens olika längdskalor är en annan viktig del av verksamheten och omfattar bland annat diffraktion, ljus- och röntgenspridning, röntgen absorptionsspektroskopi, gasadsorption, elektronmikroskopi, NMR och EPR.

Forskningen tillämpas bland annat inom teknologier för energiomvandling, såsom bränslecells- och fotokatalys, och termoelektrisk återvinning av spillvärme. Andra studier inom gruppen rör utveckling av ytaktiva nanopartiklar och enzymatisk omvandling av CO2 till metanol. Gruppen är utrustad för utvärdering av materialens egenskaper i dessa tillämpningar.
​Nanomaterials chemistry (KTK041), föreläsare och examinator
Materialkemi, Nanomaterial, Katalys, Bränsleceller, Termoelektronik

Sidansvarig Publicerad: ti 29 jun 2021.