Anders Hellman

Biträdande professor, Kemisk fysik, Institutionen för fysik
Kompetenscentrum Katalys, Senior strategic advisor för Chalmers styrkeområde Energi

Anders Hellman studerar olika fenomen som är relaterade till ytfysik, katalys och energiomvandlingar med hjälp av avancerade beräkningsmetoder så som täthetsfunktionalteori och Monte-Carlo. Reaktioner av speciellt intresse är ammoniak syntes, CO oxidation, metan-till-metanol och väteproduktion från vatten.

Sidansvarig Publicerad: må 19 okt 2020.