Alexander Idström

Postdoktor; Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Lars Evenäs grupp

Alexander Idström har en doktorsexamen i materialvetenskap och i sin roll stödjer han forskare inom Chalmers styrkeområde Materialvetenskap med frågeställningar där kärnmagnetisk resonans, eller NMR, kan vara användbart. Arbetet innefattar analyser med både lösningsmedels-NMR, till exempel för att bestämma produkten och utbytet vid en reaktion eller mäta diffusionen för en molekyl i ett material, och fastfas-NMR, till exempel för att bestämma ett materials struktur eller sammansättning.

Mina tre viktigaste publikationer:

  • Interphase design of cellulose nanocrystals/poly(hydroxybutyrate-ran-valerate) bionanocomposites for mechanical and thermal properties tuning
  • On the dissolution of cellulose in tetrabutylammonium acetate/dimethyl sulfoxide: a frustrated solvent
  • 13C NMR assignments of regenerated cellulose from solid-state 2D NMR spectroscopy
Fast-fas NMR, Cellulosa, förhorning

Sidansvarig Publicerad: må 15 feb 2021.