Arbetsordning för forskande och undervisande personal

Arbetsordningen beslutades 2006-07-03. Diarienummer C2006/656.

Redigerad version 2007-09-03
Redigerad version 2008-11-10
Reviderad version 2010-02-17
Reviderad version 2010-05-04
Reviderad version 2012-06-18
Reviderad version 2013-06-28
Reviderad version 2014-07-02

Hela arbetsordningen återfinns nedan som pdf:

Arbetsordning för undervisande och forskande personal, reviderad 2014-07-02.pdf