Verksamhetsdokument

Här hittar du en del av Chalmers verksamhetsdokument. Med verksamhetsdokument avses ett dokument för styrning respektive vägledning av Chalmers verksamhet och organisation. Dokumenten beskriver grundprinciper och förhållningssätt för Chalmers handlande eller ger en rekommendation om lämpligt tillvägagångssätt.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.