Antagningsordning för grundutbildningen

Antagningsordningen fastställs av vicerektor för utbildning och livslångt lärande i oktober varje år och gäller för det kommande läsåret (ej kalenderåret).

Med antagningsordning för grundutbildning avses de regler för anmälan, behörighet och urval som Chalmers tillämpar för tillträde till grundutbildningsnivå. Den omfattar program och kurser på grundnivå samt avancerad nivå (masterprogram). Vidare ingår regler för tillträde till förutbildning (tekniskt basår) samt fortbildning (för yrkesverksamma).

Tillträde till forskarutbildning och uppdragsutbildning omfattas ej av detta dokument.

Tilläggsbeslut inarbetas inte utan publiceras separat nedan tills det att en ny antagningsordning fastställts.

Förtydligande för den med behörighetsgivande förutbildning på grundnivå från Chalmers 

Appendix innehåller de särskilda tillträdeskrav som gäller för respektive masterprogram översatt till kurskrav för de studenter som går eller har gått sin behörighetsgivande förutbildning på grundnivå på Chalmers.

Matrisen för platsgaranti och ackreditering är ett komplement till Appendix. Matrisen åskådliggör vilka program på grundnivå som har platsgaranti på ett (eller flera) masterprogram samt om det är ackrediterat eller ej. Ackreditering innebär att en student som har avklarat ett visst program på grundnivå och ett visst masterprogram kan ansöka om en civilingenjörsexamen utöver en kandidat- och masterexamen.


Läsåret 2020/21

Antagningsordning för grundutbildning, inklusive förutbildning och fortbildning, vid Chalmers tekniska högskola, läsåret 2020/21, Styrdokument vid Chalmers

Appendix v2.1 läsåret 2020/21, Chalmerskoder, ackrediteringar och platsgaranti
Matris 2020-21 (ett komplement till appendix, visuell sammanställning av enbart ackrediterade program samt platsgaranti.)

Tilläggsbeslut om annan viktning av högskoleprovet även till högskoleingenjörsprogram HT2020

Tilläggsbeslut Inrättande av Tekniskt basår på distans med start HT20
Tilläggsbeslut om inrättande av fristående kurser "sommarkurser" under sommaren 2020


Translation of Admission Regulations  for First and Second Cycle  (Bachelor’s and Master’s Level) including Foundation Year, at Chalmers University of Technology  Academic Year 2020/21

Läsåret 2019/20

Antagningsordning för grundutbildning inklusive förutbildning och fortbildning läsåret 2019/20

Appendix med Chalmers kurskoder - för Chalmerister läsåret 2019/20
Tillägg till appendix till antagningsordning för grundutbildning inklusive förutbildning och fortbildning läsåret 2019/20 gällande ackreditering av MPHPC för TKITE​
Matris för platsgaranti och ackreditering - för Chalmerister läsåret 2019/20


Admission Regulations academic year 2019/20 (translation)


Publicerad: on 01 jul 2020.