Antagningsordning för grundutbildningen

Med antagningsordning för grundutbildning avses de regler för anmälan, behörighet och urval som Chalmers tillämpar för tillträde till grundutbildningsnivå. Den omfattar program och kurser på grundnivå samt avancerad nivå (masterprogram). Dessutom ingår regler för tillträde till förutbildning (tekniskt basår) samt fortbildning (för yrkesverksamma).

Appendix innehåller de särskilda tillträdeskrav som gäller för respektive masterprogram översatt till kurskrav för de studenter som går eller har gått sin behörighetsgivande förutbildning på grundnivå på Chalmers.

Matrisen för platsgaranti och ackreditering är ett komplement till Appendix. Matrisen åskådliggör vilka program på grundnivå som har platsgaranti på ett (eller flera) masterprogram samt om det är ackrediterat eller ej. Ackreditering innebär att en student som har avklarat ett visst program på grundnivå och ett visst masterprogram kan ansöka om en civilingenjörsexamen utöver en kandidat- och masterexamen.

Tillträde till forskarutbildning och uppdragsutbildning omfattas ej av detta dokument.

Antagningsordningen fastställs av vicerektor för grundutbildningen i oktober varje år och gäller för antagning till det kommande läsåret (ej kalenderåret).


Läsåret 2019/20

Antagningsordning för grundutbildning inklusive förutbildning och fortbildning läsåret 2019/20

Appendix med Chalmers kurskoder - för Chalmerister läsåret 2019/20
Matris för platsgaranti och ackreditering - för Chalmerister läsåret 2019/20
Admissions Regulations academic year 2019/20 (translation)

Tillägg till appendix till antagningsordning för grundutbildning inklusive förutbildning och fortbildning läsåret 2019/20 gällande ackreditering av MPHPC för TKITE


Läsåret 2018/19

Antagningsordning 2018-19 v 2.0
Appendix till antagningsordning 2018-19
Matris för platsgaranti och ackreditering till antagningsordning 2018-19 v 2.0

Publicerad: to 14 okt 2010. Ändrad: fr 25 jan 2019