Antagningsordning för grundutbildningen

Med antagningsordning för grundutbildning avses de regler för anmälan, behörighet och urval som Chalmers tillämpar för tillträde till grundutbildningsnivå. Den omfattar program och kurser på grundnivå samt avancerad nivå (masterprogram). Dessutom ingår regler för tillträde till förutbildning (tekniskt basår) samt fortbildning (för yrkesverksamma).

Appendix innehåller de särskilda tillträdeskrav som gäller för respektive masterprogram översatt till kurskrav för de studenter som går eller har gått sin behörighetsgivande förutbildning på grundnivå på Chalmers.

Matrisen för platsgaranti och ackreditering är ett komplement till Appendix. Matrisen åskådliggör vilka program på grundnivå som har platsgaranti på ett (eller flera) masterprogram samt om det är ackrediterat eller ej. Ackreditering innebär att en student som har avklarat ett visst program på grundnivå och ett visst masterprogram kan ansöka om en civilingenjörsexamen utöver en kandidat- och masterexamen.

Tillträde till forskarutbildning och uppdragsutbildning omfattas ej av detta dokument.

Antagningsordningen fastställs av vicerektor för grundutbildningen i oktober varje år och gäller för antagning till det kommande läsåret (ej kalenderåret).


Läsåret 2017/18

Antagningsordning 2017-18
Appendix - kurskrav för Chalmerister 2017-18
Matris för platsgaranti och ackreditering - för Chalmerister 2017-18_v2.1
Tilläggsbeslut till Antagningsordning 2017-18 - Chalmersomgången


Läsåret 2016/17

Antagningsordning 2016-17
Appendix - kurskrav för Chalmerister 2016-17
Matris för platsgaranti och ackreditering - för Chalmerister 2016-17
Tilläggsbeslut till Antagningsordning 2016-17


Publicerad: to 14 okt 2010. Ändrad: fr 24 mar 2017