Stiftelsens pris

Stiftelsens pris 2013 tilldelas Jari Kinaret

Stiftelsens pris 2013 tilldelas Jari Kinaret, professor i fysik Foto: Oscar Mattsson vid institutionen för teknisk fysik på Chalmers. Han får priset för sitt enastående arbete med pilotprojektet Graphene-Coordinated-Action.
 
Jari Kinaret har som koordinator för pilotprojektet Graphene-Coordinated-Action lyckats leda arbetet att samla över hundra europeiska forskargrupper från 17 länder för att tillsammans av EU utses till ett av två vetenskapliga flaggskepp, så kallade ”Future and Emerging Technology (FET) Flagships”, med en tioårig finansiering på totalt nio miljarder svenska kronor.
 
I konkurrens med fem andra europeiska konstellationer har lag Chalmers, under ledning av Jari Kinaret, efter två års kamp utsetts till vinnare. I och med detta förväntas Europa och Sverige, med Chalmers i spetsen, ta en världsledande position i forskningen om supermaterialet grafen och dess tillämpningar. Den vetenskapliga och industriella betydelsen av detta är närmast ovärderlig, inte minst för Chalmers och för Sverige.
 
Professor Jari Kinaret är chef för styrkeområde nanovetenskap och nanoteknik och ledare för CMT-gruppen vid institutionen för teknisk fysik på Chalmers. Han har en bakgrund inom teoretisk fysik och elektroteknik, disputerade i fysik vid Massachusetts Institute of Technology 1992, och har varit på Chalmers sedan 1995. Han har publicerat femtiofem vetenskapliga artiklar och har sex patent. CMT-gruppen består av cirka tio personer och har nano-elektromekaniska system (NEMS) som sitt huvudsakliga fokusområde. Gruppen har deltagit i flera europeiska, nationella och industriella projekt under de senaste tio åren. För närvarande koordinerar de ett EU-projekt om grafen-baserade NEMS.
 
 
Priskommittén
Priskommittén har utsetts i samråd med fakultetsrådet, studentkåren och de fackliga organisationerna och har följande ledamöter:
Docent Ingrid Elam, ordförande
Bitr prof Catharina Dyrssen, arkitektur
Prof Hans Johannesson, produktutveckling
Tryckare Erik Lindblom, reproservice
Civ ing Oskar Luvö, studentkåren
Fd riksdagsledamot Cecilia Nilsson, ledamot i stiftelsens styrelse
 
Sekreterare: Mattias Königsson, stiftelsens kansli
 
Har du frågor kontakta:
Mattias Königsson, tel 772 26 05
e-post: mattias.konigsson@chalmers.se
 
 
  

Publicerad: må 24 jun 2013.