Om Stiftelsens pris

Stiftelsens pris utdelas årligen till anställd vid Chalmers för förtjänstfullt, nyligen uppnått verksamhetsresultat som tydligt främjat högskolans utveckling.

En viktig uppgift för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola är att främja utvecklingen av högskolans verksamhet. Sedan ett antal år bidrar stiftelsen till kvalitet och förnyelse genom finansiering inom valda områden. Stiftelsens pris har inrättats för att särskilt uppmärksamma de Chalmersanställdas avgörande betydelse för högskolans framgångar och lyfta fram inspirerande exempel.

Priset tilldelas en mottagare per år och delades ut för första gången år 2006 och då till Olle Rutgersson. 2013 tilldelades priset Jari Kinaret för sitt enastående arbete med pilotprojektet Graphene-Coordinated-Action. Priset består av en personlig belöning om 25 000 kr och ett verksamhetsbidrag om 100 000 kr.

 

Priskommittén

Priskommittén har utsetts i samråd med fakultetsrådet, studentkåren och de fackliga organisationerna och har följande ledamöter:

Docent Ingrid Elam, ordförande
Bitr prof Catharina Dyrssen, arkitektur
Prof Hans Johannesson, produktutveckling
Tryckare Erik Lindblom, reproservice
Civ ing Oskar Luvö, studentkåren
Fd riksdagsledamot Cecilia Nilsson, ledamot i stiftelsens styrelse
Sekreterare: Mattias Königsson, stiftelsens kansli
 
 
Har du frågor kontakta:
Mattias Königsson, tel 772 26 05

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicerad: ti 25 jun 2013.