Stiftelsens satsningar

Enligt stiftelsens stadgar är dess tredje ändamål att som en uppdragsgivare till Chalmers, inom ramen för tillgängliga medel, finansiera uppdrag som stiftelsen bedömer vara av värde för Chalmers.
 
Stiftelsens satsningar gentemot Chalmers tekniska högskola syftar till ökad kvalitet, förnyelse och attraktivitet i högskolans verksamhet. De skall inte ersatta sådan finansiering som ankommer på annan uppdragsgivare/finansiär.
 
Satsningarna skall snabbare och mer offensivt, än vad som annars vore möjligt, föra Chalmers framåt inom aktivt valda och definierade utvecklingsområden.
 
 
Inom kort kommer det mer information om Satsningsutskottet, vilka som är våra största satsningar och om Senior excellens.

Publicerad: ti 25 jun 2013.