Samverkan med Göteborgs universitet

Nytt utbytesavtal för masterstudenterna från 2015

Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola har på många områden ett välutvecklat samarbete som nu ska bli ännu tätare.

Som två lärosäten i samma stad vill vi dra nytta av varandra och skapa en dynamisk bredd inom utbildning och forskning. Från höstterminen 2015 blir det möjligt för masterstudenter att genom ett utbytesavtal läsa kurser på det andra lärosätet och på det sättet få en unik och tvärvetenskaplig kompetens.

Intervju med Chalmers vicerektor Maria Knutson Wedel och Göteborgs universitets vicerektor Mette Sandhof.

Publicerad: må 01 jun 2015. Ändrad: to 11 jun 2015