Riksidrottsuniversitet

Elitidrottare kan satsa på studier och idrottskarriären

Riksidrottsuniversiteten har utvecklats av Riksidrottsförbundet i samverkan med specialidrottsförbund, lärosäten samt distriktsorganisationer. I Göteborg samarbetar Göteborgs universitet, Chalmers och Västra Götalands Idrottsförbund inom Riksidrottsuniversitetet. Lärosätena Umeå universitet och GIH/KTH är också Riksidrottsuniversitet.

Riksidrottsuniversitetet innebär att studenter som kan och vill bli riksidrottsstudenter får bättre möjligheter att kombinera träning och tävling på elitnivå med universitetsstudier. Att elitidrottare ska ha möjligheten att planera för en yrkeskarriär i ett längre perspektiv är den främsta anledningen till att Chalmers, Göteborgs universitet och idrottsrörelsen samarbetar inom Riksidrottsuniversitetet.
 
Samarbetet innebär också att lärosätena utvecklar sin idrottsforskning ytterligare, vilket genererar utmanande och inspirerande kandidat- och examensarbeten för studenter som gillar sport, naturvetenskap och teknik. Inom de flesta av Chalmers ämnesområden och masterprogram finns praktiknära tillämpningar inom Sportteknologi.
 

Samarbetet inom Riksidrottsuniversitetet fokuserar på utvecklingen av:

 • Tränar- och lärarutbildning i specialidrott
 • Möjlighet för elitidrottare till anpassade universitetsstudier 
 • Elitidrottsmiljö
 • Praktiknära idrottsforskning
 
Det stöd Chalmers erbjuder riksidrottsstudenterna är en individuellt anpassad studiegång, till exempel halvtidsstudier och tentamen på annan ort. Men även:
 • Kurser inom Sports Technology och Hållbart elitidrottande
 • En miljö som främjar en satsning på elitidrott och studier
 • Examensarbeten inom den egna sporten


Fakta om Riksidrottsuniversitetet

 • Chalmers har 70 aktiva riksidrottsstudenter (oktober 2017).
 
Exempel på utbildningsprogram som har riksidrottsstudenter
 • Maskinteknik
 • Teknisk fysik
 • Samhällsbyggnadsteknik
 • Kemiteknik
 • Automation och mekatronik
 
Exempel på representerade sporter 
 • Orientering
 • Friidrott
 • Segling
 
Kontaktperson för Chalmersstudenter
Johan Bankel, Utbildningssekreterare RIU, tel 031-772 1174
 
Kontaktpersoner för idrottsrörelse
Magnus Karlsteen, Projektledare RIU, tel 031-772 2091

 

Publicerad: må 07 sep 2015. Ändrad: to 16 nov 2017