Integrerade institutioner

 
Göteborgs universitet och Chalmers har tre gemensamma - integrerade - institutioner. Detta innebär att de bedriver forskning och utbildning på båda lärosätena. Integrerade institutioner skapar nya möjligheter och kunskap, genom stor forskningsbredd, ökad kritisk massa och de synergier detta medför.
Idén med integrerade institutioner föddes redan på 60-talet, efter ett lyckat samgående mellan Chalmers och Göteborgs universitet inom matematikområdet. När IT blev ett eget forsknings- och utbildningsområde var det naturligt att fortsätta på samma spår och då blev även de två IT-relaterade institutionerna i Göteborg integrerade.
 
Göteborgs universitets och Chalmers tre integrerade institutioner är
Samlästa kurser
På utbildningssidan innebär integreringen att sammanlagt över 100 kurser på de tre institutionerna idag samläses av Chalmers- och Göteborgs universitets studenter. Att samläsa en kurs innebär att studenter från båda lärosätena sitter på samma föreläsningar och att de skriver tentamina och ofta även examensarbeten tillsammans. De lärare från institutionen som undervisar på kursen är antingen anställda på Chalmers eller på universitetet. Dvs lärare från Göteborgs universitet undervisar Chalmersstudenter och vice versa.
 
Systemet ger en viss ökad administration, men den stora fördelen med samlästa kurser är att de ger ett betydligt större utbud för studenterna på de båda lärosätena att ta del av. Eftersom studentunderlaget blir avsevärt större, får institutionerna också råd att ge ett så stort antal kurser.
 
Integrerade forskargrupper
På forskningssidan har de tre institutionerna både forskargrupper som är rena Chalmers- eller universitetsgrupperingar, men även ett antal forskargrupper med forskare är fördelade på båda lärosätena. Forskningspublikationerna behöver därför redovisas både i Chalmers och i universitetets publikationsdatabaser.
 
Att två lärosäten kan samarbeta så här tätt ger synergieffekter, korsbefruktning och också ökad kritisk massa. I de forskningsansökningar som skrivs, ingår ofta forskare från båda lärosätena i gemensamma ansökningar. De tre integrerade institutionerna står sig också väl genom sin bredd och lyckas attrahera en stor andel internationella forskare.

Publicerad: må 08 jun 2015. Ändrad: to 11 jun 2015