Gemensamma centrum

Chalmers och Göteborgs universitet har i sina samarbeten utvecklat ett flertal gemensamma centrumbildningar. Dessa samlar kompetens inom de båda lärosätena, och har ofta ytterligare externa samarbetspartners.
Centre for Skin Research Gothenburg är ett tvärvetenskapligt forskningscenter där fokus ligger i att undersöka och förstå de molekylära processer som är involverade när huden exponeras för läkemedel, kemikalier, nanopartiklar och strålning. 
 
Centrum för systembiologi är ett centrum inom molekylär biovetenskap med tyngdpunkt på matematiska och datorbaserade modeller.
 
Centrum för grundläggande vetenskaper syftar till att stärka grundläggande forskning och stimulera samverkan mellan forskare från olika fält med ett intresse för grundläggande frågeställningar. (nystartat 2015)
 
CIP är ett centrum med uppdraget att driva och underlätta en övergång till en kunskapsbaserad ekonomi.
 
Göteborgs atmosfärsvetenskapliga centrum är ett centrum för atmosfärsrelaterad forskning i Göteborgsregionen. Centrumet är organiserat av GMV.
 
Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV, är Chalmers och Göteborgs universitets gemensamma organisation för att främja forskning, utbildning och samverkan inom miljö och hållbar utveckling.
 
Lighthouse är ett nationellt kompetenscentrum för forskning och innovation inom sjöfarten, vilket bland annat inkluderar juridik, logistik och human factors.
 
MedTech West är ett omfattande nätverk inkluderande Chalmers, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Västragötalandsregionen och Sahlgrenska universitetssjukhuset. Centrumets fokus är teknikens användning inom hälso- och sjukvård.
 
Mistra Urban Futures är ett centrum för hållbar stadsutveckling. Förutom Göteborgs universitet och Chalmers finns flera andra aktörer, bl.a. Göteborgs stad och Västragötalandsregionen.
 
Northern Lead stödjer forskning som bidrar till en hållbar logistikutveckling, vilken ger företag konkurrensfördelar såväl som samhällsnytta. 
 
Software Center verkar inom det för svensk industri allt viktigare mjukvaruområdet. Medlemmar är i nuläget Ericsson AB, Saab AB, Volvo Group, Volvo Cars, Chalmers, Göteborgs universitet, Axis Communication AB, Grundfos, Jeppesen, Malmö högskola.
 
URBSEC är ett centrum i samhällssäkerhet med uttalat mål att föra samman teknik och samhällsvetenskap.
 
Visual Arena Research är ett nystartat centrum inom det starkt växande området visualisering. Stora delar av Chalmers och Göteborgs universitet är involverade, liksom bild- och interventionshuset som är under uppbyggnad vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Publicerad: ti 02 jun 2015. Ändrad: fr 12 jun 2015