Typsnitt
Akzidenz for Chalmers och Times 10 for Chalmers

Chalmers använder sig främst av två typsnitt i tryck. En så kallad serif (med klackar) och en sans serif (utan klackar). Serifen är Times Ten och sans serfien är Akzidenz Grotesk. Dessa typsnitt skall främst användas i trycksaker exempelvis marknadsföringsmaterial, roll-ups, visitkort och liknande. Om Chalmers-typsnitten inte finns att tillgå, går det bra att istället använda Akzidenz Grotesk och Times 10 från andra typsnittsleverantörer, dessa skiljer sig i regel så lite mellan olika fonttillverkare, att skillnaden är försumbar.

Arial och Times New Roman

Som sekundära typsnitt skall Arial och Times New Roman användas. Dessa finns installerade i nära nog alla datorer och de skall användas i till exempel våra PPT-presentationer och våra brevmallar. 

Bickham script och Cochin regular

Det finns även ett par specialtypsnitt, Bickham script och Cochin regular, som endast får användas vid högtidliga tillfällen. Till exempel Doktorspromotioner.

Open Sans

På Chalmers webbsidor används typsnittsfamiljen Open Sans.


Sidansvarig Publicerad: on 14 nov 2018.