Syntolkning: Illustration av Chalmers färgpalett

Färger

Chalmers har en grundpalett med färger som hämtar inspiration i vår dagliga omgivning och vår placering på västkusten. Dessa består i en blandning av klassiska material och former, såsom ärgad koppar, tegel och granit, men också element som himmel, hav och energi. Ingen av dessa färger har företräde framför någon annan – men vissa fungerar mer som signalfärger, medan andra fungerar bättre som bas.

Färger definieras med olika koder för olika reproduktions- och framställningsmetoder. Till fyrfärgstryck används CMYK. Till dekorfärgstryck används PMS. Till bildskärm och video används RGB. Till webbsidor används hexagonal.


Mörk Koppar

 • C=85 M=18 Y=60 K=37
 • PANTONE: 568
 • RGB: 0, 1O8, 92
 • HEX: 006C5C

Koppar

 • C=100 M=0 Y=50 K=0
 • PANTONE: 3282
 • RGB: 0, 169, 157
 • HEX: 00A99D

Löv

 • C=50 M=0 Y=100 K=10
 • PANTONE: 377
 • RGB: 127, 181, 57
 • HEX: 7FB539

Granit

 • C=20 M=0 Y=0 K=65
 • PANTONE: 431
 • RGB: 93, 111, 122
 • HEX: 5D6F7A

Himmel

 • C=60 M=15 Y=0 K=0
 • PANTONE: 292
 • RGB: 88, 176, 227
 • HEX: 58B0E3

Kaffe

 • C=54 M=63 Y=75 K=56
 • PANTONE: 7533
 • RGB: 72 55, 41
 • HEX: 483729

Tegel

 • C=0 M=80 Y=100 K=0
 • PANTONE: 1665
 • RGB: 241, 90, 34
 • HEX: F15A22

Energi

 • C=0 M=20 Y=100 K=0
 • PANTONE: 116
 • RGB: 255, 203, 5
 • HEX: FFCB05

Västkust

 • C=95 M=60 Y=25 K=60
 • PANTONE: 7463
 • RGB: 0, 48, 80
 • HEX: 003050

Skymning

 • C=100 M=100 Y=0 K=10
 • PANTONE: 2735
 • RGB: 39, 0, 137
 • HEX: 270089


Sidansvarig Publicerad: on 14 nov 2018.