Avancez-märke


Avancez-märket (grundaren William Chalmers motto: Avancez!)
ska inte användas ensamt, då det i märket inte framgår att det är Chalmers. Märket ska exponeras som komplement till logotypen CHALMERS. Logotypen och bildmärket kan förhålla sig fritt till varandra men det finns några rekommenderade kombinationer att använda. Bildmärket finns i tre versioner: ett svart  samt ett vitt. Det finns även ett guldfärgat bildmärke som endast användas om man fått särskilt tillstånd från Kommunikation och marknad. Original av Avancez-märket

Ladda ner Avancez-märket, svart (eps-format för tryck)
Ladda ner Avancez-märket, vitt (eps-format för tryck)

Ladda ner Avancez-märket, svart (png-format för digital användning)
Ladda ner Avancez-märket, vitt (png-format för digital användning)​

 

Är du osäker på användningen av logotyp eller Avancez-märke, kontakta Kommunikation och marknad på e-post chalmersprofil@chalmers.se

Sidansvarig Publicerad: må 25 jun 2018.