Rektor, prorektor och vicerektorer

Rektor och rektorsfunktionen företräder Chalmers i kontakter med departement och övrig omvärld. Rektorsgruppen arbetar med övergripande strategifrågor, samordnar och följer upp verksamheten. 

Sidansvarig Publicerad: on 19 okt 2022.