Rektor och rektorsfunktionen

Rektor och rektorsfunktionen företräder högskolan i kontakter med departement och övrig omvärld. De arbetar med övergripande strategifrågor för att utveckla högskolan, samordnar och följer upp verksamheten.

Publicerad: on 15 apr 2015. Ändrad: on 18 jul 2018