Rektor och rektorsfunktionen

Rektor och rektorsfunktionen företräder Chalmers i kontakter med departement och övrig omvärld. Rektorsgruppen arbetar med övergripande strategifrågor, samordnar och följer upp verksamheten. 

Sidansvarig Publicerad: to 01 apr 2021.