Grundutbildningens organisation

Chalmers grundutbildning innehåller ett brett spektrum av utbildningar: från tekniskt basår till 29 grundutbildningar som leder till arkitekt-, civilingenjörs-, högskoleingenjörs-, ämneslärar-, sjöbefäls- eller teknologie kandidatexamen, och ett 40-tal specialiserande masterprogram som är öppna för studenter från hela världen. Därutöver finns utbildning inom ramen för det livslånga lärandet så som fristående kurser, moocar och uppdragsutbildning.

Anna Karlsson-Bengtsson är vicerektor för utbildning och livslångt lärande och leder arbetet inom grundutbildningsorganisationen. Till sitt stöd har hon en ledningsgrupp i vilken de fem utbildningsområdesledarna, en studentrepresentant, en rådgivare och en ekonom ingår. Ledningsgruppen träffas varje vecka under terminstid.


Du når vicerektor för grundutbildningen på e-postadressen vicerektor.grundutbildning@chalmers.se

Utbildningarna är indelade i fem utbildningsområden

Fyra utbildningsområden har ansvar för utbildningsprogram inom sina ämnesområden och det femte området organiserar all utbildning inom livslångt lärande, oavsett ämnesområde. I praktiken innebär det att varje utbildningsområde har ansvar för att tusentals studenter får en utbildning i framkant av hög kvalitet.
 

Utbildningsområden och utbildningsområdesledare

  • Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik: Mia Bondelind
  • Elektroteknik, datateknik, IT samt Industriell ekonomi: Jörgen Blennow 
  • Livslångt lärande: Ulrika Lundqvist
  • Fysik, kemi och bioteknik samt matematik och tekniskt basår: Nikola Markovic 
  • Maskinteknik, mekatronik och automatisering, teknisk design samt sjöfart och marin teknik: Mikael Enelund

Du når dem via profilsidorna nedan. Utbildningsområdesledarena för de fyra programorganiserande utbildningsområdena har till sin hjälp en ledningsgrupp bestående av programansvariga och stödpersonal. ​


 Ansvariga för programutbildning
Planering och utveckling av Chalmers utbildningsprogram leds av programansvariga (grundnivåutbildning) och masterprogramansvariga (masterutbildning). Varje program har en rådgivande programråd med representanter från näringslivet och de institutioner som ger kurser på programmet. ​

Du kan läsa mer om utbildningsprogrammen och vilka som ansvarar för dem i Studentportalen.
Studentportalen
 

Sidansvarig Publicerad: fr 27 aug 2021.