Vaktmästeri och teknisk service

Avdelningen ansvarar för husservice och vaktmästeritjänster i följande byggnader: Administration och service, Biblioteket, Väg- och vattenbyggnad, EDIT-huset, Teknikens ekonomi och organisation samt Campus Lindholmen.

Kontakt

Campus Johanneberg
Felanmälan
Telefon: 031-772 8800
E-post: 8800@chalmers.se

Campus Lindholmen
Felanmälan
Telefon: 031-772 2721
E-post: serviceenheten@chalmers.se​

Sidansvarig Publicerad: ti 12 jul 2022.