Post- och Transportcentral, med central godsmottagning

Vårt uppdrag är att för Chalmers räkning utveckla och samordna alla interna och externa transporter. Vi erbjuder kostnadseffektiva och miljöanpassade transportalternativ samt intern och extern posthantering.

Kontakt

Telefon: 031-772 5960
e-post: transportcentralen@chalmers.se​

Sidansvarig Publicerad: ti 12 jul 2022.