Lokalvård

Verksamheten tillhandahåller lokalvård med hög kvalitet och för verksamheten utbildad personal. Lokalvården har verksamhet och lokalkännedom inom samtliga institutioner på Chalmers.
Chalmers lokalvård arbetar aktivt med hållbar utveckling vad avser hantering av kemikalier, samt medverkar till att daglig sophantering sker enligt den modell som fastställts i Chalmers miljöpolicy.

 

Även externa kunder på campus Johanneberg och campus Lindholmen är välkomna att köpa lokalvårdstjänster från enheten.


Kontakt

Johanneberg:
Andreas Englund enhetschef: 031-772 5133
K, BIO, CLS, MV, TME, F, MC2 / Renrum
Nevena Vajagic gruppledare: 031-772 3734
K, BIO, CLS, MC2 / Renrum
Andja Cvetkovic gruppledare: 031-772 5064
TME, F, CLS, MC2 / Renrum

 

Jenny Borgqvist enhetschef: 031-772 1226

ACE, Kåren, Verksamhetsstödet, SEE, M2 (M-huset), E2, CSE, Hörsalarna. Eklandagatan 86, Teknikparken, Akademiska hus
Susanne Söderberg gruppledare: 031-772 1946 (för närvarande sjukskriven.
Kontakta Tuija Valo: 031-772 1920)
ACE, Kåren, Verksamhetsstödet
Tuija Valo gruppledare: 031-772 1920
SEE, M2 (M-huset), E2, CSE, Hörsalarna, Eklandagatan 86, Teknikparken, Akademiska hus, (ACE, Kåren, Verksamhetsstödet)

 

Lindholmen / Råö:
Camilla Dimitrakis enhetschef: 031-772 8889
M2 (Saga-huset), Tillämpad IT Lindholmen, Domen, Onsala rymdobservatorium
Mira Dalsgård gruppledare: 031-772 5775
M2 (Saga-huset), Tillämpad IT Lindholmen, Domen, Onsala rymdobservatorium

 

Är du osäker på vem du ska kontakta i en fråga?

Skicka e-post till: Lokalvården


Sidansvarig Publicerad: on 14 nov 2018.