Leverantörer

Chalmers tekniska högskola AB har elektronisk fakturahantering vilket innebär att alla leverantörsfakturor skall skickas till Chalmers Fakturaservice, som hanterar hanterar samtliga fakturor och utbetalningar till leverantörer. På fakturan skall anges referensperson samt kostnadsställe på Chalmers.

Utöver pappersfakturor hanteras på Chalmers även fulltext- och svefakturaformat. Fakturor i pappersformat skannas hos Fakturaservice och cirkuleras tillsammans med övriga fakturor inom organisationen för attest. Chalmers har som mål att kunna motta flertalet leverantörsfakturor direkt i elektroniskt format.

Vid frågor om leverantörsfakturor vänligen kontakta:

Fakturaservice Helpdesk
Telefon: 031-772 3000
Fax: 031-772 5131
E-post: fakturaservice@chalmers.se

Fakturaadress:
Chalmers tekniska högskola AB
Fakturaservice
SE-412 96 Göteborg

Svefakturaregistrering

Sidansvarig Publicerad: fr 12 okt 2012.