Kommunikationsavdelningen

Skapar effektiv kommunikation för Chalmers som bidrar till att engagera och inspirera externa intressenter, bidra till nyttiggörandet och stärka Chalmers varumärke, attrahera och rekrytera studenter och främja långvariga relationer med samhället och alumner – samt internkommunikation för att stödja medarbetare och studenter att genomföra sitt arbete respektive sina studier. Avdelningen ger kommunikationsstöd till hela organisationen samt genomför akademiska högtider och andra profilerande event.​ 

Sidansvarig Publicerad: ti 06 sep 2022.