Kommunikation och marknad

​Avdelningen Kommunikation och marknad har i uppdrag att bidra till att målen för Chalmers uppnås och att visionen ”Chalmers för en hållbar framtid” blir känd såväl inom som utanför högskolan. En viktig del av uppdraget är att skapa enhetlighet i Chalmers interna och externa kommunikation där såväl budskap som avsändare är tydliga. Inom avdelningen ansvarar man bland annat för kommunikationsplanering, press- och mediarelationer, marknadskommunikation, alumnirelationer och fundraising.

Publicerad: må 22 jun 2020.