​HR-avdelningen

​HR-avdelningens ansvar och uppdrag är att leverera och utveckla ett professionellt HR-stöd till hela Chalmers. Vi utmanar organisationen utifrån expertkompetens, lyhördhet och engagemang och genom att samarbeta med alla verksamheter, utvecklar förtroendefulla relationer och sträva efter helhetssyn. Avdelningen ansvarar för samtliga HR-relaterade frågor, t ex rekrytering, lön, arbetsrätt, facklig samverkan, arbetsmiljö, jämställdhet, kompetensutveckling med mera. ​

Sidansvarig Publicerad: on 28 sep 2022.